3M Cavilon ihonsuojakalvo kirvelemätön suihkepullo 28 ml

Bildar en icke-svidande, färglös, genomsynlig och andande film när den appliceras på huden.

Paketstorlek:
28 ml
Marknadsförare:
Suomen 3M Oy
Tuotetta varastossa
27,35 €
976,79 € / l

Cavilon no sting barriärfilm bildar en icke-svidande, färglös, genomsynlig och andande film när den appliceras på huden.

  1. Rengör och torka av huden innan applicering av Cavilon.
  2. Håll applikatorpinnen 10-15 cm från huden och applicera ett jämnt lager på hela behandlingsområdet, genom att spraya med ett svepande rörelse. 
  3. Om ett område inte täcks, återapplicera efter det första lagret har torkat. (Efter ca. 30 sekunder)
  4. Vid behov kan Cavilon barriärfilmen avlägsnas med hjälp av hjälp av de flesta medicinska häftborttagningsmedel. Rengör och torka det berörda området och reapplicera barriärfilmen.

Om barriärfilmen användas som ett skyddande medel mot kroppsvetskor, avföring, urin etc., och inga häftande produkter har applicerats:

  1. Reapplicera var 24-72 timmar, beroende på hur ofta området tvättas.
  2. I extrema fall (t.ex. konstant diarré), med en frekvent rengöring, kan barriärfilmen appliceras oftare (t.ex. var 12-24 timmar).

Hexametyloxan, akrylatterpolymer, polyfenylimetylsiloxan

Produkten skall EJ användas i förljande fall:

  1. Som enda skydd vid skador som kräver ett skyddande förband mot bakteriell kontamination, t.ex. vis insticksställen för intravenös behandling eller vid djupa skador.
  2. På infekterade hudsområden.

 

Den icke-svidande Cavilon skyddsbarriär är extremt lättantändlig innan den har fullständigt på huden. Skall ej användas i närheten av en öppen låga, värmgivande apparater eller antändningskällor.

Om rodnad eller tecken på hudirritation uppstår, eller om dessa blir ihållande, kontakta läkare. Användning av andra barriärprodukter (salvor, krämer) kan märkbart minska effekten av Cavilon barriärfilm.