Medicin

PENTOXIN 400 mg depottabl 100 fol

Pentoxin preparatets verksamma ämne är pentoxifyllin som förbättrar blodkropparnas vandring i förträngda blodkärl.

Aktiv ingrediens:
PENTOKSIFYLLIINI
Paketstorlek:
100 fol
Marknadsförare:
Teva Finland Oy
Tuotetta varastossa
23,38 €

Pentoxin preparatets verksamma ämne är pentoxifyllin som förbättrar blodkropparnas vandring i förträngda blodkärl. Pentoxifyllin påverkar blodkropparnas egenskaper så att faran för tromboser minskar. Preparatet används bland annat vid cirkulationsrubbningar i de nedre extremiteterna eller hjärnan, vanligtvis på läkarordination.

  • Ifall läkare inte ordinerar annat är normaldosen för vuxna 1 tablett 2-3 gånger i dygnet
  • Depottabletten eller en halv depottablett sväljs hel efter måltid
  • Tabletterna får inte tuggas eller krossas
  • Ifall du har andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare
  • Det har inte rapporterats hur vanliga biverkningarna är
  • I samband med användning av läkemedlet kan det förekomma biverkningar som illamående, tryckkänsla i magen, diarré, huvudvärk, svindel, rodnad och hettande av ansiktet
  • Fler biverkningar finns listade i bipacksedeln
  • Pentoxin bör inte användas under graviditet eller amning
  • Läs övriga instruktioner gällande användning av preparatet under graviditet och amning från bipacksedeln