Användarvillkor

Användarvillkor

Allmänt

Dessa användarvillkor gäller för denna webbplats apotekets (också ”tjänsterbjudaren”) nätbutik (också ”tjänsten”). Tjänsten ägs av Hangö Apotek.

För att använda nätbutiken, måste användaren godkänna användarvillkoren.

Användarens ansvar

Användarvillkoren är bindande för användaren.

Användaren ska uppfylla de krav som ställs i beställnings- och leveransvillkoren.

Användaren förbinder sig att lämna sanningsenliga uppgifter om sig själv på nätbutikens registreringsblankett och att ändra eventuella felaktiga uppgifter omedelbart.

Användaren godkänner de beställnings- och leveransvillkor som gäller beställningar.

Användaren godkänner ändringar i dennes kundrelation som görs av tjänsterbjudaren.

Användaren ansvarar för följderna av olovlig användning av tjänsterbjudarens och dess samarbetspartners upphovsrättsskyddade material.

Tjänsterbjudarens ansvar

Tjänsterbjudaren ansvarar för allt innehåll som presenteras på tjänsten.

Tjänsterbjudaren ansvarar för att allt det innehåll som presenteras i samband med tjänsten (bilder o.d.) följer Finlands lag.

Tjänsterbjudaren har alla rättigheter att ändra, uppdatera och korrigera innehållet på tjänsten och/eller reglerna för tjänsten utan att meddela användarna om detta separat.

Tjänsterbjudaren ansvarar inte för fel information om nätbutiken som presenteras av tjänster eller företag utanför nätbutiken.

Tjänsterbjudaren ansvarar för alla kunduppgifter som den samlar och för ändamålsenlig förvaring av dessa.

Tjänsterbjudaren kan vid behov annullera en beställning eller ge avslag på ansökan om en kundrelation. Missbruk anmäls alltid till myndigheterna.

Immaterialrätter till nätbutiken

Allt bild- och textmaterial som presenteras I nätbutiken tillhör tjänsterbjudaren och/eller dess samarbetspartner. Olovlig användning eller kopiering av upphovsrättsskyddat bild- och textmaterial är förbjudet.

Användning av cookies

Tjänsten använder sig av s.k. cookies (små textbaserade datafiler som lämnas på din dator t.ex. av webbplatser du besökt). Användningen av cookies skadar inte datorn eller datafilerna. Cookies används för att vi ska kunna erbjuda information och tjänster som anpassats till våra kunders behov. Det går också att koppla bort användningen av cookies i webbläsarens inställningar, men en frånkoppling kan inverka negativt på flera av nätbutikens funktioner.

Dataskydd och hantering av uppgifter i nätbutiken

Tjänsterbjudaren sörjer för ändamålsenlig hantering och förvaring av kunduppgifterna. Vid behov kan du läsa mer om de kunduppgifter som tjänsterbjudaren samlar in och lagrar i registerbeskrivningen.