Rekisteriseloste_S

Registerbeskrivning

Personuppgiftslagen (523/19999) 10 §

Registerinnehavare

Namnet på apoteket Hangö Apotek (senare ”apoteket”)

Registernamn

Kundregister för Hangö Apotek nätbutik

Syfte med hantering av personuppgifter

Vi hanterar personuppgifter I samband med beställningar från nätbutiken, fakturering, då vi tar kontakt eller I samband med andra åtgärder angående kundförhållandet.

På grund av det tekniska förverkligandet av hanteringen av uppgifterna kan en del av uppgifterna finnas hos underleverantörer.

Registrets informationsinnehåll

Kundens för- och efternamn, kundnummer, adressuppgifter, telefonnummer, e-post, uppgifter om behovet av läkemedelsrådgivning.

Uppgifterna om kundens köphändelser och rabatter sparas endast I 48 timmar efter beställningen.

Regelmässigt överlåtande av uppgifter

Apoteket utlämnar inte uppgifterna I kundregistret för en utomstående tredje man. Apoteket kan dock utlämna kunduppgifter till myndigheterna enligt vad den gällande lagstiftning tillåter och föreskriver.

Överföring av uppgifter till länder utanför EU och EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet)

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

Användande av cookies

Apotekets nätbutik använder sk. cookies (små textfiler som lagras på din dator). Cookies används för att förbättra webbplatsen för användaren, och för att följa besökartrafiken.

Användningen av cookies är nödvändiga för att kunna köpa I nätbutiken.

Principerna för skydd av registret

Apotekets kundregister behandlas konfidentiellt. Registret är skyddat från utomstående med brandmurar, lösenord och övriga tekniska hjälpmedel. Registret förvaras inte I pappersform.

Enbart personer som sköter registerärendena har rätt att använda registret dvs. “upprätthållaren” av registret. Alla upprätthållare har ett personligt användarnamn och lösenord. Upprätthållaren har tystnadsplikt.

Uppdatering av uppgifter

Kunden har möjlighet att uppdatera sina namn- och adressuppgifter I samband med en ny beställning. Andra uppgifter kan uppdateras genom att kontakta upprätthållaren till nätbutiken.