Medicin

AXILUR 250 mg vet tabl 10 fol

Axilur används för att behandla mogna och omogna stadier av rundmaskar, Taenia-bandmask hos hund och katt, samt för behandling av klinisk Giardia infektion hos hund.

Användningsändamål:
Axilur används för att behandla mogna och omogna stadier av rundmaskar, Taenia-bandmask hos hund och katt, samt för behandling av klinisk Giardia infektion hos hund. Axilur används också som förebyggande och behandling av spolmask- och hakmaskinfektioner hos nyfödda valpar genom behandling av tiken under slutskedet av dräktigheten och början av digivningen. Preparatets verksamma ämne är fenbendazol. Axilur 250 mg tabletter passar bäst åt katter och små hundar.

Dosering:
Hund och katt: 50 mg fenbendazol per 1 kg kroppsvikt, alltså en 250 mg tablett per 5 kg kroppsvikt, i tre på varandra följande dagar
Avmaskning av en vuxen hund/katt bör övervägas med beaktande av djurets livsvanor, symtom och resultatet av ett avföringsprov
Axilur ges i samband med måltid
Tabletten är nästan lukt- och smaklös och den
Aktiv ingrediens:
Fenbendatsoli
Paketstorlek:
10 fol
Marknadsförare:
MSD Animal Health Oy
Tuotetta varastossa
14,38 €
Axilur används för att behandla mogna och omogna stadier av rundmaskar, Taenia-bandmask hos hund och katt, samt för behandling av klinisk Giardia infektion hos hund. Axilur används också som förebyggande och behandling av spolmask- och hakmaskinfektioner hos nyfödda valpar genom behandling av tiken under slutskedet av dräktigheten och början av digivningen. Preparatets verksamma ämne är fenbendazol. Axilur 250 mg tabletter passar bäst åt katter och små hundar.
Hund och katt: 50 mg fenbendazol per 1 kg kroppsvikt, alltså en 250 mg tablett per 5 kg kroppsvikt, i tre på varandra följande dagar
Avmaskning av en vuxen hund/katt bör övervägas med beaktande av djurets livsvanor, symtom och resultatet av ett avföringsprov
Axilur ges i samband med måltid
Tabletten är nästan lukt- och smaklös och den kan blandas i maten krossad eller upplöst i lite vatten
250.00mg Fenbendazole
Det rekommenderas att effekten av Giardia behandlingen försäkras genom att undersöka avföringen i fråga om cystor
Kräkningar kan förekomma i sällsynta fall
Preparatet används för att förebygga och behandla uppkomsten av spolmask- och hakmaskinfektioner hos nyfödda valpar genom behandling av tiken under slutskedet av dräktigheten och början av digivningen
Närmare instruktioner gällande behandling av dräktiga och diande tikar finns i bipacksedeln
Rumstemperatur (+15C - +25C)