Medicin

CORSODYL 2 mg/ml liuos suuonteloon 300 ml

Corsodyl lösning är ett bakteriedödande munvårdsmedel. Corsodyl lösning används tillfälligt vid infektioner i munhålan hos protesbärare. Dessutom kan Corsodyl användas tillfälligt när mekanisk rengöring av munhålan och tänderna är försvårad, exempelvis i samband med olycksfall eller vid komplicerad, fast ortodontisk apparatur. Enligt tandläkares eller läkares ordination kan Corsodyl lösning användas som bakteriedödande medel före och efter operationer i munhålan. Långvarig användning och användning av barn under 12 år endast på tandläkarordination.

Användningsändamål:
Corsodyl lösning är ett bakteriedödande munvårdsmedel. Corsodyl lösning används tillfälligt vid infektioner i munhålan hos protesbärare. Dessutom kan Corsodyl användas tillfälligt när mekanisk rengöring av munhålan och tänderna är försvårad, exempelvis i samband med olycksfall eller vid komplicerad, fast ortodontisk apparatur. Enligt tandläkares eller läkares ordination kan Corsodyl lösning användas som bakteriedödande
Aktiv ingrediens:
klooriheksidiiniglukonaatti
Paketstorlek:
300 ml
Marknadsförare:
Haleon Finland Oy
Tuotetta varastossa
9,28 €
30,93 € / 0.3000
Corsodyl lösning är ett bakteriedödande munvårdsmedel. Corsodyl lösning används tillfälligt vid infektioner i munhålan hos protesbärare. Dessutom kan Corsodyl användas tillfälligt när mekanisk rengöring av munhålan och tänderna är försvårad, exempelvis i samband med olycksfall eller vid komplicerad, fast ortodontisk apparatur. Enligt tandläkares eller läkares ordination kan Corsodyl lösning användas som bakteriedödande medel före och efter operationer i munhålan. Långvarig användning och användning av barn under 12 år endast på tandläkarordination.
Munnen sköljs 2 gånger i dygnet med ungefär 10 milliliter lösning i åtminstone en minut, varefter lösningen spottas ut
Inflammation i munnen orsakad av tandprotes kan behandlas genom att tvätta protesen och låta den ligga i Corsodyl lösning i 15 minuter två gånger i dygnet
Läs närmare användningsinstruktioner och rekommenderade användningstider från bipacksedeln
2mg/ml klorhexidinglukonat
Corsodyl används på en annan tid av dagen än vanlig tandkräm eller efter tandborstning med tandkräm, så att munnen sköljs noggrant med vatten efter tandborstningen, annars kan tandkrämen motverka effekten av klorhexidin
Missfärgning av tänderna kan ofta motverkas genom att Corsodyl används exempelvis på kvällen och vanlig tandkräm på morgonen
Ifall du har andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare
Den vanligaste biverkningen är att tänderna och tungan färgas bruna
Förändringar i smaksinnet och en brännande känsla på tungan kan förekomma
Fler biverkningar finns listade i bipacksedeln
Corsodyl lösning kan användas under graviditet och amning
Läs övriga instruktioner gällande användning av preparatet under graviditet och amning från bipacksedeln
Rumstemperatur (+15C - +25C)