Medicin

Drontal vet. 230 mg / 20 mg tabl, kalvopääll 2 fol

Drontal vet är ett maskmedel för behandling av spolmask och bandmask hos katt. Läkemedlet ges som engångsdos och innehåller pyrantel och prazikvantel, som fungerar mot alla betydande inälvsparasiter så som rundmask (spolmask, hakmask) och bandmask.

Dosering:
Normal engångsdos är 1 tablett per 4 kg kroppsvikt
Tabletten kan delas
Drontal vet. -tabletterna ges till katten som sådan i dess mun eller blandas i maten


Bör observeras:
Behandling som engångsdos


Allmänna biverkningar:
Inga allmänna biverkningar
Fler biverkningar beskrivs i bipacksedeln


Graviditet och amning:
Får inte ges till dräktiga eller digivande katter.

Link till bipacksedel:
Bekanta digmed denna produkt genom bipacksedeln och instruktionerna noggrannt innan användning.
OBS! Först finsk text, sedan svenk text i bipacksedeln
Aktiv ingrediens:
PRATSIKVANTELI,
PYRANTEELIEMBONAATTI,
Paketstorlek:
2 fol
Marknadsförare:
Orion Eläinlääkkeet
Tuotetta varastossa
9,39 €
Drontal vet on matolääke kissoille pyörömatojen (suolinkaiset, hakamadot) ja heisimatojen häätöön. Kerta-annoksena annettavan lääkkeen vaikuttavat aineet ovat pyranteeli ja pratsikvanteli.
Normal engångsdos är 1 tablett per 4 kg kroppsvikt
Tabletten kan delas
Drontal vet. -tabletterna ges till katten som sådan i dess mun eller blandas i maten
230.00mg Pyrantel embonate
20.00mg Praziquantel
Behandling som engångsdos
Inga allmänna biverkningar
Fler biverkningar beskrivs i bipacksedeln
Får inte ges till dräktiga eller digivande katter.
Rumstemperatur (+15C - +25C)